Berner Industries verksamhet spänner över alla kontinenter. Vi erbjuder ett brett utbud av råmaterial och kemikalier för industrins behov. Våra kunder är svenska och internationella företag inom både privat och offentlig sektor.

 
Berner Medical har funnits på den svenska marknaden sedan slutet av 50-talet. Berner Medical vänder sig främst till regioner och företag inom sjukvården.

 

Gullviks står sedan 1920-talet för en lång tradition av växtskyddskunnande - en tradition som vi envist driver vidare och anpassar till dagens krav.
   Gullviks är experter på växtskydd för jordbruk, skogsbruk, trädgårdssektorn och grönytor. Och vi är ständigt uppdaterade experter, bland annat genom resultat från olika fältförsök.
   Kontakta oss om du intresserad av att läsa om växtskydd och miljön.

 
Bröderna Berner AB är certifierade enligt ISO 9001.
Whistleblowing - policy

 


Bröderna Berner AB, Box 50132, 202 11 Malmö
Besöksadress: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö
tfn 040-680 68 00, fax 040-18 42 60, info@bernercompany.se